Ik heb een aanmaning ontvangen

Wat is een akte van cessie? En waarom moet ik aan Assignum betalen?

Met een ‘akte van cessie’ wordt een vordering (schuld) overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. Assignum B.V. heeft een vordering op u overgenomen. Doordat Assignum nu de rechtmatige eigenaar is van de vordering kunt u alleen nog bevrijdend betalen aan Assignum B.V. u kunt hiervoor onze iDeal link gebruiken.

Ik kan de vordering niet in een keer betalen.

Wanneer u de openstaande vordering niet in een keer kunt voldoen verzoeken wij u dit ons kenbaar te maken via de contact button. Om uw verzoek tot een betalingsregeling in behandeling te nemen hebben wij uw dossiernummer of factuurnummer nodig alsmede een onderbouwing waarom u niet ineens kunt betalen. Ook verzoeken wij u een onderbouwd voorstel te doen ten aanzien van de aflossing. Let op; een betalingsregeling kan alleen getroffen worden indien er een deelbetaling wordt verricht bij het aangaan van de betalingsregeling.

Ik heb al betaald.

Wanneer een vordering aan Assignum is gecedeerd (rechten van de vordering zijn overgedragen) dan kan er alleen bevrijdend betaald worden aan ons kantoor. Mocht u reeds voldaan hebben aan de partij die ons de vordering heeft gecedeerd dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via onze contact button. Wilt u bij uw bericht ook uw dossiernummer of factuurnummer vermelden? In het bericht zelf kunt u aangeven op welke datum u van welke bankrekening geld hebt overgemaakt. Indien mogelijk verzoeken wij u ook een betalingsbewijs mee te sturen aan ons. Wij proberen voor u deze gelden te ontvangen van de partij waaraan u heeft betaald. Mocht dit ons niet lukken dan blijft u verantwoordelijk voor betaling aan ons.

De aanmaning is niet voor mij bedoeld.

Mocht de aanmaning niet voor u bedoeld zijn omdat de geadresseerde niet meer woonachtig is op dit adres of dat de post verkeerd bezorgd is willen wij u eerst bedanken dat u de moeite hebt genomen hier actie op te ondernemen. Wilt u ons via de contact button kenbaar maken waarom de aanmaning niet voor u bedoeld is? Om uw bericht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u ook een dossiernummer of factuurnummer te vermelden.