Factuur bevoorschotting

Het werk al gedaan, werkzaamheden gefactureerd en nu wachten tot de factuur betaald wordt. Je hebt wellicht de inkoop al moeten betalen en of kosten gemaakt voor het kunnen verrichten van de werkzaamheden maar moet nu geduldig wachten tot de factuur betaald is. Dit hoeft niet langer. Assignum B.V. helpt ondernemers met het eerder betaald krijgen. Dit door binnen 24 uur na factuurdatum al 50% te bevoorschotten en het restant te betalen nadat de factuur aan ons betaald is. Dit tegen een zogeheten factorfee van 3-5% van het factuurbedrag. Je kunt dus direct beschikken over liquiditeit. Interessant? Neem dan contact met ons op.