Vorderingen verkopen

Boter bij de vis…

afbeeldingVind u de kosten te hoog voor een gerechtelijke
procedure maar wilt u het er niet bij neerleggen?

Ervaart u nu liquide druk en duurt een betalingsregeling
met uw debiteur te lang?

Stopt u met uw onderneming maar zijn er nog
openstaande vorderingen?

“Liever een dubbeltje in de zak dan een kwartje in de pijplijn” een uitdrukking die slaat op onze werkzaamheden. Wij nemen vorderingen over tegen directe betaling. We betalen geen 100% van de vordering maar betalen wel direct geld voor uw vordering. Daarbij nemen wij het debiteurenrisico over. Een dubbeltje in de zak staat dan ook voor de zekerheid die wij bieden. Het is vervolgens onze doelstelling op termijn meer te incasseren dan dat wij voor de vordering betaald hebben. Dit in nauwe samenwerking met incassobureaus en deurwaarderskantoren. Volkomen op een legitieme en nette manier. Kwaliteit staat dan ook hoog in het vaandel bij ons.

Wat bieden wij?

  • Wij nemen vorderingen over tegen directe betaling;
  • Verlaging van uw openstaand debiteurensaldo;
  • Een juridisch correcte en nette manier van incasseren door Assignum B.V.

Meer informatie?

Bel ons of stuur ons een e-mail info@assignum.nl.