Woningbouw corporaties

De oplossing voor uw vorderingen op vertrokken bewoners!

Voor u, als woningcorporatie, is de huur de belangrijkste inkomstenbron. Uw klanten zijn verplicht om elke maand tijdig de huur te voldoen. In het merendeel van de gevallen gebeurt dit keurig. In sommige situaties helaas niet. Wij zien dat u bij te late huurbetaling er bovenop zit. U stuurt brieven, belt of gaat op huisbezoek. Gezien de financiële crisis waar we helaas nog steeds in zitten, wordt het steeds belangrijker om nog meer tijd te besteden aan uw zittende huurders.

Vertrokken bewoners

Wij constateren echter dat er hierdoor steeds vaker onvoldoende tijd is om aandacht te besteden aan de vertrokken bewoners. Terwijl, als u de cijfers erbij pakt, blijkt dat het vaak tonnen aan openstaande vorderingen betreft. Zonde! Wij hebben de oplossing. Assignum B.V. heeft vanuit haar incassokennis en ervaringen een passend product ontwikkeld,
specifiek voor de overname van huur- en mutatieschulden van vertrokken bewoners.

Ons product

Wij kopen uw vorderingen, waardoor u gegarandeerd incasseert. Door middel van een Akte van cessie nemen wij de vorderingen van u over. Binnen 30 dagen ontvangt u het, eerder in een raamovereenkomst overeengekomen, koopbedrag van ons. Met andere woorden u heeft (een deel) van uw vordering gegarandeerd geïncasseerd zonder enige inspanning.
Op basis van onze incasso-ervaringen zijn wij dusdanig zeker van ons werk, dat wij tot deze aankoop over willen gaan, zonder dat we weten of we het geld daadwerkelijk kunnen incasseren.

Wat bieden wij?

  • Binnen 30 dagen ontvangt u de koopsom van uw vordering;
  • Zekerheid dat gedurende de raamovereenkomst, u te allen tijden het overeengekomen percentage van uw vorderingen ontvangt;
  • Een reductie in werkzaamheden en mogelijk fte’s;
  • Verlaging van uw openstaand debiteurensaldo;
  • Een juridisch correcte en nette manier van incasseren door Assignum B.V.

Meer informatie of een afspraak plannen?

Wij komen graag bij u langs om meer te vertellen over onze diensten. U kunt hiervoor bellen met Denies Kor, hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-119 268 76 of via e-mail info@assignum.nl.